TRAMPA YOLUYLA KAMULAŞTIRMA


Yazar: Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN
22.08.2023 12:49:23
TRAMPA YOLUYLA KAMULAŞTIRMA
Mal sahibinin kabul etmesi halinde kamulaştırma bedeli yerine, idarenin kamu hizmetlerine tahsis edilmemiş olan taşınmaz mallarından, bu bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak miktarı verebilir.Ancak idarenin vereceği taşınmaz malın değeri, kamulaştırma bedelinin yüzde yirmisini aşamaz.Av. Selçuk ENER-Stj. Av. Ahmet Talha SOYDAN